Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen

Wij verzoeken de Europese Commissie de lidstaten voor te stellen glyfosaat te verbieden, de toelatingsprocedure voor bestrijdingsmiddelen te hervormen en bindende EU-doelstellingen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen vast te leggen.

Op glyfosaat gebaseerde onkruidbestrijdingsmiddelen, waarvan blootstelling daaraan in verband wordt gebracht met kanker bij mensen en heeft geleid tot schade aan ecosystemen, verbieden; ervoor zorgen dat de wetenschappelijke beoordeling van bestrijdingsmiddelen voor de wettelijke toelating door de EU uitsluitend wordt gebaseerd op openbare studies, in opdracht van bevoegde overheidsinstanties en niet door de pesticiden industrie; bindende EU- doelstellingen vastleggen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen met het oog op een pesticidenvrije toekomst.

 /  / 

Om een Europees burgerinitiatief te steunen, moet u EU-onderdaan zijn (de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben) en oud genoeg zijn om aan de verkiezingen van het Europees Parlement mee te doen (16 jaar in Oostenrijk, 18 jaar in de overige EU-landen)